Podstawy wiary

Grzechy cudze

  • by

Grzech cudzy popełnia ten, kto innych naraża na grzech. Te grzechy zdarzają się bardzo często i popełnia je każdy człowiek wtedy, gdy: 9 rodzajów grzechów… Czytaj więcej »Grzechy cudze

Cnoty kardynalne

  • by

Wyróżnia się 4 cnoty kardynalne: roztropność – O cnocie roztropności sprawiedliwość – O cnocie sprawiedliwości umiarkowanie – O cnocie umiarkowania męstwo – O cnocie męstwa

7 grzechów głównych

  • by

1.   Pycha 2.   Chciwość 3.   Nieczystość 4.   Zazdrość 5.   Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6.   Gniew 7.   Lenistwo