Nowenna Pompejańska – Jak odmawiać?

  • by

Nowenna Pompejańska to jedna z najpopularniejszych modlitw maryjnych na świecie, lecz także jedna z najdłuższych oraz najbardziej wymagających modlitw Kościoła katolickiego. Maryja obiecała w czasie objawień w 1884 roku, że ktokolwiek zwróci się do Niej w tej nowennie, nie zostanie odrzucony. Rosnąca popularność „pompejanki” w naszych czasach pokazuje niezbicie, że katolicy wciąż umieją wyjść ze swojej strefy komfortu i zaprzeć się samych siebie, aby pójść za Chrystusem. Nowenna polegająca na codziennym odmawianiu całego Różańca przez 54 dni bez przerwy zdobywa coraz więcej orędowników, a nie brakuje ludzi, którzy odmawiają ją kolejny raz.

Jak odmawiać Nowennę Pompejańską?

Istotą Nowenny Pompejańskiej jest odmówienie, zgodnie z pragnieniem Maryi wyrażonym w objawieniach neapolitańskich trzech dziewięciodniowych nowenn przebłagalnych i trzech dziękczynnych. Kiedy pomnożymy liczbę 9 przez 6 otrzymamy 54 – przez tyle dni należy odmawiać Różaniec, aby odprawić Nowennę Pompejańską. Tradycyjny Różaniec, „Psałterz Maryi”, składa się z trzech części: Radosnej, Bolesnej i Chwalebnej, czyli 15 tajemnic. Można oczywiście dodawać do tego jeszcze Tajemnice Światła, zaproponowane przez papieża św. Jana Pawła II w 2002 roku, ale nie ma to wpływu na siłę modlitwy. Warto dodać, że Różaniec można podzielić w ciągu dnia i odmawiać np. jedną część rano, po wstaniu z łóżka, kolejną w środku dnia i ostatnią wieczorem przed położeniem się do snu. Przydatnym zabiegiem jest zaznaczenie w kalendarzu dnia, w którym rozpoczęliśmy nowennę, bo w perspektywie prawie dwóch miesięcy można łatwo o tej dacie zapomnieć. Warto nanieść też „datę graniczną”, czyli dzień zakończenia modlitw przebłagalnych i rozpoczęcia dziękczynnych, a także przewidywaną datę zakończenia całej nowenny. Jak w każdej nowennie, choćby jeden dzień przerwy w modlitwie powoduje jej zerwanie i konieczność rozpoczęcia nabożeństwa od nowa.

Oto instrukcja jak odmawiać Nowennę Pompejańską:

1. Czynimy znak krzyża.

2. Przed rozpoczęciem każdej z trzech części Różańca jasno i wyraźnie wypowiadamy na głos lub w myślach naszą intencję, w której chcemy błagać Boga za wstawiennictwem Maryi. Jest to szczególne ważne, bo bez Bożej pomocy i naprawdę mocnego pragnienia otrzymania danej łaski nie wytrwamy do końca tak długiej i wymagającej modlitwy, jako istoty z natury grzeszne i skłonne do upadku. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć także, że całą „pompejankę” odmawia się tylko w jednej intencji, której nie można zmienić w trakcie nowenny. Po jej przedstawieniu należy powiedzieć:

Ten Różaniec odmawiam na Twoją cześć, Królowo Różańca Świętego.

3. Odmawiamy Różaniec. Zaczynamy od modlitw początkowych różańca: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, które odmawiamy tylko przed pierwszą częścią różańca.

Odmawiamy 3 części różańca (radosną, błagalną, chwalebną) – 15 dziesiątek – nie musimy odmawiać ich bez przerwy. Każdą część kończymy wezwaniem:

Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.

Na koniec każdej części różańca odmawiamy Pod Twoją obronę.

4. Po ukończeniu trzech części różańca odmawiamy modlitwę błagalną (pierwsze 27 dni) lub dziękczynną (kolejne 27 dni):

Nowenna Pompejańska – Część błagalna

Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój Różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Nowenna Pompejańska – Część dziękczynna

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twojej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś.

O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo do Różańca Świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja, grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

5. Kończymy modlitwę znakiem krzyża.


Nowenna Pompejańska to prawdziwe wyzwanie. Zakładając, że odmówienie jednej części różańca zajmie nam 20 około minut, musimy liczyć, że na całe nabożeństwo będziemy musieli poświęcić około godzinę przez 54 dni, czyli niecałe dwa miesiące. To prawdziwy sprawdzian naszej wiary i wytrwałości. To, czy uda nam się wytrwać w nowennie do końca, jest zarówno testem dla nas samych , jak też tego, na ile rzeczywiście zależy nam na tym, o co się modlimy. Dobrze jest zatem sprawdzić, czy nie żyjemy w jakiejś iluzji posiadania czegoś, do czego zdobycia nie mamy wystarczającej motywacji, czy może jednak rzeczywiście jest to łaska niezbędnie nam potrzebna? Jeśli udowodnimy przez 54 dni modlitwy, że nasza potrzeba jest prawdziwa, Matka Boża już sama zadba o resztę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *