7 grzechów głównych

  • by

1.   Pycha 2.   Chciwość 3.   Nieczystość 4.   Zazdrość 5.   Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu 6.   Gniew 7.   Lenistwo