Nowenna do św. Józefa

  • by

Przez dziewięć kolejnych dni modlimy się następującymi słowami:

Święty Józefie,
najwierniejszy Ojcze,
Żywicielu Boskiego Dziecięcia,
dziewiczy Mężu Matki Bożej,
potężny Opiekunie Kościoła Świętego,
przychodzę do Ciebie, aby polecić się Twej szczególnej opiece.

Tyś niczego innego nie pragnął na tym świecie,
jak tylko chwały Bożej i dobra bliźniego.

Wszystko oddałeś Zbawicielowi,
a radością Twą były modlitwa, praca,
poświęcenie, cierpienie i śmierć dla Niego.

Nieznanym byłeś na tym świecie,
a przecież znanym Jezusowi,
On to bowiem spoglądał z radością
na Twe proste i ukryte w Nim życie.

Święty Józefie, Tyś pomógł już tak wielu ludziom,
przychodzę więc do Ciebie z wielką ufnością.

Ty widzisz w Bożym świetle to, czego mi brakuje,
znasz moje troski, trudności i boleści.

Polecam Twej ojcowskiej trosce
moje starania o znalezienie pracy.

[poprzez którą będę mógł oddawać chwałę Bogu]
Składam je w Twoje ręce, które ocaliły Dzieciątko Jezus.

Ale przede wszystkim błagam Cię o łaskę,
bym nigdy nie rozłączył się z Jezusem
przez grzech śmiertelny,
bym Go poznawał i kochał Go coraz bardziej,
podobnie jak i Jego Świętą Matkę.
Proszę Cię też o łaskę,
bym mógł zawsze żyć w obecności Boga,
bym mógł wszystko robić dla Jego chwały i dobra dusz
oraz by dane mi było zaznać błogosławionej wizji Boga,
abym mógł wraz Tobą głosić Jego chwałę na wieki wieków.

Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *